OSP Ryczów Ochotnicza Straż Pożarna Ryczów

Historia

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie została założona 14 września 1921 r. W skład komitetu założycielskiego weszli: Józef Szwed, Antoni Suślik, Jan Starowicz, Jan Ciemiera i Franciszek Gierek. Na początku strażacy przechowywali sprzęt w wozowni dworskiej barona Mieczysława Błażowskiego, pierwsza strażnica powstała w 1924 r. W okresie międzywojennym strażacy nadal posiadali drewnianą strażnicę i prymitywny sprzęt, zaopatrzenie wodne stanowiły przyzagrodowe stawki, a alarmowanie odbywało się za pomocą trąbki, gongów ustawionych we wsi lub dzwonu kościelnego.

W połowie lat 50–tych podjęto inicjatywę budowy domu strażaka w Ryczowie. Odkupiono od Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu barak, który po przewiezieniu do centrum wsi służył strażakom i mieszkańcom jako placówka kulturalna pod nazwą „Dom Strażaka". W 1977 r. oddano do użytku nowy wielofunkcyjny budynek, w którym straż otrzymała dwa garaże i pokój dla dyżurującego. Pozostałe pomieszczenia planowane wcześniej dla druhów, przeznaczono na ośrodek zdrowia. W 2009 r. po przeniesieniu ośrodka zdrowia do nowego budynku, OSP odzyskała część pomieszczeń, które po zaadaptowaniu na potrzeby jednostki służą jako biura i szatnia.

Społeczeństwo wsi doceniając działalność straży ufundowało jej sztandar, którego uroczyste przekazanie miało miejsce 16 września 1984 r.

Pierwszy samochód Lublin jednostka zakupiła w 1973 r. i po dostosowaniu go do potrzeb pożarniczych wspomagał druhów do momentu otrzymania typowego wozu strażackiego Star 25 w 1977 r. W 1989 r. został on wymieniony na samochód Star 28, który służył do 1999 r., kiedy to dzięki wsparciu mieszkańców Ryczowa, UG Spytkowice oraz ZOSP RP zakupiono nowy pojazd pożarniczy Lublin II. W 2012 r. ze środków własnych oraz dotacji UG Spytkowice jednostka zakupiła od straży pożarnej FF Ollern (Austria) samochód ratowniczo-gaśniczy STEYR.

 

Zdjęcia: OSP Ryczów