OSP Ryczów Ochotnicza Straż Pożarna Ryczów

Deklaracja

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ryczow.osp.pl.

     • Data publikacji strony internetowej: 2017-11-02.
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-08.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

     • brak tekstu alternatywnego dla zdjęć i multimediów,
     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

     • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! W zgłoszeniu podaj:

     • swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail),
     • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
     • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas. Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Łukasz Suślik. Możesz skontaktować się z nim mailowo: ospryczow.kontakt@gmail.com.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku gdy nasze działania dotyczące realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę możesz przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 7, 34-115 Ryczów.

     • Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Szkolnej.
     • Rozwiązania architektoniczne w budynku nie umożliwiają dostępu do wszystkich pomieszczeń: przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier poziomych i pionowych, budynek jest wielokondygnacyjny, nie dysponuje windą dla wózków inwalidzkich.
     • Przed budynkiem dostępne są miejsca parkingowe.
     • W budynku brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.
     • W budynku nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
     • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
     • W budynku nie występują oznaczenia w alfabecie Braille'a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności znajduje się pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1BlOz9qh4f6QOU5-Jdm26UuW2YLDpqqkU/view?usp=sharing.